Digitalizace je pro každou firmu naprosto klíčová věc

Potřebu digitalizace dnes již nezpochybňuje snad vůbec nikdo. Velmi často se ale stává, že lidé chápou tento pojem špatně, případně od něj mají nesprávná očekávání. Co si tedy pod pojmem digitalizace vlastně představit? Co od ní očekávat? A jak k ní přistoupit?

Co je digitalizace firmy

Pod pojmem digitalizace si rozhodně nelze představit jen to, že majitel firmy nakoupí osobní počítače a těmi nahradí do té doby používané papírové formuláře a poznámkové bloky. Digitalizace je dnes mnohonásobně komplexnější proces zahrnující celou řadu dalších prvků.

Slovo digitalizace obecně samozřejmě značí přechod z manuálních činností na ty digitální. To ale zahrnuje nejen pořízení hardwaru, ale především implementaci digitálních činností a postupů do všech firemních procesů, které často naprosto a od základu mění.

Digitalizace se dnes týká veškerých oblastí firemních činností a nachází uplatnění v marketingu, komunikaci, datové analýze, ale i v uzavírání obchodních transakcí a operací. Digitální nástroje také umožní stávající procesy monitorovat a analyzovat.

Proč digitalizovat?

Ve třetí dekádě 21. století je digitalizace firmy naprostou nezbytností. Jejím prostřednictvím je zvyšována efektivita, produktivita a konkurenceschopnost. Právě digitalizace umožňuje automatizovat rutinní a stále se opakující činnosti, což vede k úsporám velkého množství finančních prostředků, času a lidských zdrojů. Firma a její zaměstnanci se díky tomu mohou soustředit na to, co firmě skutečně přináší profit a dává jejím aktivitám přidanou hodnotu.

Jak digitalizovat?

Firma, která se rozhodne pro digitalizaci, by k ní měla přistoupit maximálně zodpovědně a především – pokud podnikatel stoprocentně neví „co dělá“ – jí svěřit profesionálům. Jedním z nejčastějších poskytovatelů digitalizačních služeb je samozřejmě Microsoft, a zdaleka se nejedná jen o aplikaci jeho služeb balíčku Microsoft 365. Digitalizace firmy je zkrátka krok správným směrem.

Zdroj obrázku: Song_about_summer / Shutterstock.com


Štítky: digitalizacedigitalizace firmymicrosoft 365microsofttrigama