Které školy zvítězily v národní soutěži v digitálních kompetencích 2022/23?

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) ve spolupráci s českou technologickou společností CertiCon a.s. a kanceláří ECDL Czech Republic vyhlásila v říjnu 2022 soutěž pro české školy, jejíž cílem bylo podpořit rozvoj digitálních kompetencí žáků a standardizovaný přístup učitelů při hodnocení výsledků vzdělávání v této oblasti.

V období od 1. října 2022 do 31. ledna 2023 bylo hodnoceno téměř 50 českých škol a 1 500 jejich žáků. Kritériem hodnocení nebyl jen celkový počet uskutečněných certifikačních zkoušek ECDL, ale především jejich úspěšnost a zaměření. S větší vahou byly hodnoceny digitální kompetence v oblasti robotiky, programování, práce s informacemi a kybernetické bezpečnosti.

Soutěž o nejaktivnější školu vyhrála Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek. Na druhém místě se umístila Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň a bezprostředně za ní pak Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice. „Velice si vážíme práce pedagogů a vedení škol, které dělají pro své žáky více, než musí“, říká profesorka Olga Štěpánková, předsedkyně ČSKI, která v ČR garantuje kvalitu mezinárodního konceptu digitálních kompetencí ECDL / ICDL.

V kategorii nejvšestrannější žákyně zvítězila Tereza Illéšová ze Střední školy informačních technologií, s.r.o. a jako nejvšestrannější žák byl vyhodnocen Vítek Němec z Vyšší odborné školy a střední školy Boskovice. „Samozřejmě nejen jim, ale i jejich učitelům patří poděkování, neboť dobré výsledky žáků jsou odrazem dobré práce školy.“, pokračuje profesorka Olga Štěpánková.

Vítězem v kategorii nejzapálenější učitel (v oblasti organizace a vedení certifikačních zkoušek) se stal Miloslav Penc ze Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky s.r.o. z Hradce Králové a jako nejzapálenější učitelka (v oblasti hodnocení výsledků certifikačních zkoušek) byla oceněna Hana Šedová z Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň. „Všem zúčastněným školám, a především jejich učitelům a učitelkám gratulujeme k velmi dobrým výsledkům a děkujeme za dlouholetou aktivní spolupráci“, dodává ředitel pracovní skupiny ECDL Czech Republic Jiří Chábera.

Cenu pro vítěznou školu, ceny pro její učitele a učitelky, ceny pro vítězné žáky a žákyně společně věnovaly ČSKI, národní autorita mezinárodního konceptu ECDL / ICDL pro ČR, a společnost CertiCon a.s., která dlouhodobě, v rámci své společenské odpovědnosti, podporuje rozvoj digitálních kompetencí obyvatel ČR.

O konceptu ECDL / ICDL

ECDL / ICDL – European, resp. International Certification of Digital Literacy and Digital Skills je celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních kompetencí, který vznikl na základě závěrů vědeckovýzkumného projektu ESPRIT zadaného Evropskou komisí v polovině 90. let minulého století.

Koncept ECDL / ICDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální vzdělávací obsah, v podobě tzv. ECDL sylabů. Tyto sylaby pokrývající celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální technologie využívány a jsou průběžně na mezinárodní úrovni aktualizovány. Koncept ECDL / ICDL zároveň určuje metodu, jakou jsou digitální kompetence objektivně a nezávisle ověřovány. Tato metoda je založena na praktických zkouškách prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a reálného programového vybavení.

Zkoušky dle konceptu ECDL / ICDL jsou mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, ve kterém jsou prováděny. V celém světě se využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testových úloh. Ověřování digitálních kompetencí dle konceptu ECDL / ICDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek mohou získat některý z ECDL / ICDL certifikátů, které mají neomezenou mezinárodní platnost.

Za obsah sylabů a testových úloh odpovídá výhradní vlastník konceptu – ICDL Foundation Irsko, nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) za podpory Evropské komise. ICDL Foundation poskytuje licenci k provozování tohoto mezinárodního konceptu národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS – garantům kvality ECDL / ICDL zkoušek v národním prostředí.

Kontakt:

Ing. Jiří Chábera, MBA manažer vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL / ICDL pro ČR, ČSKI

E-mail: jiri.chabera@ecdl.cz, Tel.: +420 224 904 242

Zdroj: PROTEXT


Štítky: soutěž v digitálních kompetencíchČSKI