Nová legislativa a moderní technologie přináší možnost chránit děti před pornografií

Celá řada zemí včetně Česka dlouhodobě čelí negativnímu fenoménu – s rostoucí dostupností chytrých mobilních telefonů a internetového připojení přibývá nezletilých, kteří se v dřívějším věku a častěji setkávají s pornografií. Dosud využívané nástroje zabraňující jim v přístupu přitom nejsou funkční.

Nově mohou situaci výrazně zlepšit moderní technologie fungující na bázi strojového učení. Weby s choulostivým obsahem tak budou pro děti složitěji přístupné. Klíčová pro tuto změnu je nová legislativa v podobě zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek.

Na webové stránky s choulostivým obsahem, typicky obsahující pornografii, mají nezletilí stále snadnější přístup. Slabá a nevymahatelná legislativa však dosud nevyžadovala sofistikovanější řešení, než tzv. „age gates“, kdy stačí zadat jakékoliv datum narození, případně pouze odkliknout souhlas potvrzující věk 18+. Zejména z tohoto důvodu se s pornografií na internetu dítě běžně setká již ve věku 11 až 13 let. „Sledování pornografie od tak útlého věku může nepřiměřeně urychlit sexuální vývoj nebo jej může odchýlit k problémovému chování. Běžný je také scénář, kdy je sexuální vývoj utlumen a mladým lidem způsobuje obtíže při navazování partnerských vztahů,“ říká Petra Sejbalová, primářka Sexuologického oddělení ve Fakultní nemocnici v Brně s tím, že se problém postupně prohlubuje a je na místě hledat cesty, jak přístup mladistvých k podobnému obsahu korigovat. Z průzkumu realizovaného v roce 2020 mezi studenty tuzemských základních a středních škol vyplynulo, že se děti poprvé ocitají na pornostránkách ve věku okolo 13 let a většinou jde o chlapce. „Ještě dříve, dokonce již mezi 8. a 10. rokem věku se k internetové pornografii dostalo 11 % dětí. Tato skupina byla častěji oběťmi online agresorů a manipulátorů,“ dodává Petra Sejbalová.

Způsob ochrany se za poslední roky vůbec neposunul, za což může také nedostatečný právní rámec. „Doposud byl základ problému v nedostatečné legislativě. Platformy s pornografickým obsahem fungující na stejné bázi jako např. YouTube (tj. takové platformy, kam obsah nahrávají sami uživatelé) nebyly dosud komplexně v legislativě upraveny. Na tyto platformy s pornografickým obsahem se tak útržkovitě vztahovala obecná právní úprava, zejména úprava obsažená v trestním zákoníku. Provozovatelé porno serverů řešili omezení přístupu pouhým odškrtnutím věku, které se v praxi ukazuje jako zcela neúčinné. V důsledku chybějící ucelené právní úpravy neexistoval ani kontrolní orgán, který by situaci, kdy se nezletilí dostávají k nevhodnému obsahu, mohl nějakým způsobem řešit,“ vysvětluje Roman Norek z mezinárodní advokátní kanceláře Bird & Bird.

Příležitost děti před pornografií chránit S regulací „nevítaných“ návštěvníků na webech s citlivým obsahem by měla pomoci nová legislativa v kombinaci s dostupnými moderními technologiemi z oblasti biometrie. Legislativním procesem v létě prošel zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek, který vstoupil v účinnost 15. září 2022. „Nová legislativa obsahuje část upravující opatření k zamezení přístupu nezletilých osob k obsahu, který může narušit jejich vývoj. Ta nesmějí mít povahu pouze formálního úkonu, tedy jako doposud např. pouhé zaškrtnutí splnění určitého věku,” říká Roman Norek s tím, že je nyní jasně definován také orgán, který má na dodržování dohlížet. „Provozovatelům, kteří nenastaví odpovídající opatření pro kontrolu věku nebo zamezení přístupu nezletilých ke škodlivému obsahu, hrozí sankce v podobě pokuty až do výše půl milionu korun,“ dodává.

Způsobů, jak zajistit sofistikovanější a přesnější kontrolu věku při přístupu na webové stránky s citlivým obsahem, existuje v současnosti hned několik. Jedním z nejfunkčnějších je kontrola s využitím biometrie, kdy je nástroj schopný rozpoznat hranici věku podle pořízené fotografie webkamerou. Současně dokáže rozeznat, zda je prezentovaná tvář skutečná a nejde například o masku či fotografii někoho jiného. „Ve srovnání s dosud používanými kontrolními mechanismy je tím zajištěna rychlejší, bezpečná a anonymní kontrola věku. Tím se podaří ochránit děti od nevhodného obsahu, který může mít negativní vliv na jejich vývoj,“ vysvětluje Viktor Nyitray, CEO Ageware, které je jediným českým řešením svého druhu.

Zdroj textu a fotografie: Tisková zpráva ČTK Protext


Štítky: moderní technologiechránit dětinová legislativatisková zpráva